Pravidla soutěží

"Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se." :)


POSLUŠNOST - NEJLEPŠÍ MLADÝ CVIČITEL

Bude se soutěžit ve třech kategoriích:

a) 0 - 6 let věku cvičitele (chůze na vodítku, sední, lehni, aport, pac)

b) 7 - 12 let věku cvičitele (chůze u nohy, sední, lehni, vstaň, štěkej, aport, pac, přivolání)

c) 13 - 18 let věku cvičitele (chůze u nohy, sedni, lehni, vstaň, štěkej, aport, pac, přivolání, odložení)

VESTAJ - Nejvoříškovatější voříšek

Do této soutěže se přijímají všichni kříženci. 

Soutěž bude ve dvou kategoriích 

1) malí pejsci (do 45 cm) 

2) střední a velcí pejsci (nad 45 cm) 

Soutěž je určena pro dospělé psy nad 1 rok věku. Vítězem bude voříšek nebo vořech, který se nejmíň podoba jakémukoliv obecně známému plemeni a má velké osobní kouzlo. Svou roli bude také hrát upravenost pejska. 

TOP čistokrevňák

Soutěž bude ve dvou kategoriích

1) trpasličí a malí pejsci ( do 45 cm)

2) střední a velcí  ( nad 45 cm)

Můžou se zúčastnit všichni čistokrevní psi bez rozdílu. Nevadí, že nemají PP, stačí když vypadají jako čistokrevní. Pokud mají, nebudou jej ukazovat. Soutěž je určená pro dospělé psy od 1 roku výše.

Rozhodovat bude 3 členná porota. Kriteriem bude krása a upravenost pejska.

POZOR!  Štěňata soutěží pouze  o "Nejmilejší štěně Hafiády", nebudou vyzvány k soutěží o TOP čistokrevňáka , ani o Nejvořiškovatějšího voříška. Do věku 1 roku nelze spolehlivě říct, jak pejsek bude v dospělostí vypadat. Nelze určit kritéria hodnocení, proto je zde tohle omezení.

HAFI KUSY (freestyle)

V této kategorii můžete předvést cokoliv, co Váš pejsek umí. Soutěž bude hodnotit odborná porota, vítězem bude tým, který předvede nejatraktivnější kousky. Celé vystoupení nesmí trvat déle než 3 minuty. Po 3 minutách bude muset porota vystoupení přerušit. Nerozhoduje délka, rozhodujícím faktorem bude krása vystoupení, a také jedinečnost předvedených prvků.

KARNEVAL (soutěž o nejlepší společnou masku)

Tato soutěž je hodnocena jak publikem, tak i odbornou porotou. Proběhne formou přehlídky masek v kruhu. Kreativitě se meze nekladou, počet účastníku v zúčastněné předváděcí skupině není omezen. Jedinou podmínkou je, aby skupina (člověk a pes) tvořila tématický celek (např. Čtyři v tanku a pes). Převlek psa není podmínkou.

Současně bude nejlepší masku vybírat porota. Součet bodů určí vítěze.

NEJFEŠNĚJŠÍ VETERÁN

Soutěž je určená všem pejskům jakékoli rasy či vzrůstu, kteří již dosáhli devítí let věku. Bude hodnocená publikem, u vstupu diváci i účastníci obdrží hlasovací lístky, které budou po proběhlé výstavě vhazovat do krabiček u prezence. Který ze seniorů obdrží nejvíce hlasů bude vyhlášen jako "Nejfešnější veterán". Náš vítěz také bude odměněn pohárem a cenou od sponzora.

NEJSLADŠÍ ŠTĚNĚ

Tato soutěž je hodnocena publikem, automaticky se jí účastní každé štěně, které obdrží soutěžní číslo. Proběhne formou přehlídky štěňat v kruhu, avšak účast na přehlídce není podmínkou účasti v soutěži, hlasy od diváků sbíráte po celou dobu Hafiády. Diváci hlasují pomocí lístečků, které obdrží u vstupného - na lísteček zapíší písmeno štěněte, které považují za nejsladší, a vhodí jej do krabice u vstupu. Za štěně se u nás považuje pejsek, který ještě nemá 1 rok. Na přihlášku napište do kolonky " jméno psa" , jméno  štěněte -pomlčku a za pomlčkou poznámku štěně. Automaticky bude zařazeno do soutěže. U prezence  štěńátko obdrží růžovou mašli, aby bylo  po celou dobu jasné, že se uchází o titul "Nejsladší štěně Hafiády".

STEZKA NÁSTRAH

V této soutěži půjde o běh s překážkami, nebudou to ale překážky klasické, nýbrž lákadla, která jsou pro některé pejsky neodolatelná.

Nejprve vyběhne pániček, asistenti přidrží psa, až bude pán v cíli, bude vypuštěn pes. Pán se bude snažit přivolat svého psího kamaráda. V této chvíli se objeví na trati překážky v podobě pamlsků a jiných nástrah. Účelem je, aby oba závodníci proběhli vytyčenou trasu v co nejrychlejším čase, oba časy se budou sčítat.

Případné pozření pamlsků psem nebo jeho pánem znamená diskvalifikaci družstva.

HAFILITY (opičí dráha)

V této soutěži se budou pes se svým páničkem v běhu snažit na čas překonat překážky.

SEŽER CO MŮŽEŠ

Pes má za úkol chytit v časovém rozmezí 30s co nejvíce piškotů.
1 piškot = 1 bod 

NAJDI SVÉHO PÁNA 

Pejsek poznává svého pána mezi jinými lidmi. Podrobnosti se dozvíte na místě.

LOVÍM, LOVÍŠ LOVÍME

V této soutěži se počítá, kolik míčků hozených majitelem do bazénku pejsek vyloví během 1 minuty.

GRAND HAFI

Vítězem se stane pes, který nasbírá za celou dobu Hafiády nejvíce bodů. V Každé soutěží, kromě soutěží v poslušnosti, bude bodováno prvních 5 míst. Neváhejte a zúčastněte se co největšího počtu soutěží. Ceny budou stát za to!

!! POZOR !!
Musíme dodržovat zákon a podle Zákona na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 Sb., tedy zúčastnit se nemůžou pejsci s kupirovanými ušima.

SOUTĚŽ pro děti V KRESLENÍ PSA 

Tato soutěž bude probíhat po celou dobu trvání Hafiády. Děti budou mít k dispozici :

pomůcky ke kreslení, výkresy různého formátu, pastelky, tempery, vodové barvy i štětce.

Pokud chtějí použít vlastní, mohou si přinést. U kreslení bude dohled, který bude pomáhat ostrouhat pastelky či tužky, vymění vodu a dohlédne na průběh soutěže. Dítě musí obrázek nakreslit nebo namalovat vlastnoručně, a nesmí používat předlohu ani z mobilního telefonu.

Bezpečnost menších dětí si musí zajistit jejích doprovod. Hodnotit obrázky bude odborná porota, budou se hodnotit obrázky vzniklé na místě. Donesené obrázky nebudou hodnocené, bude je možné však vystavit v galerií, která bude mít místo v areálu  parku.

HAFICROSS - O pohár starosty Bystřice

Hlavním účelem tohoto běhu je rozhýbat se po ránu, proběhnout, nebo i projít, a také podpořit útulky. Místo startu i další podmínky budou ještě upřesněny.

Startovné pro účast v Haficrossu v plné výši poputuje k některé organizaci pečující o opuštěná zvířátka, a bude činit 300 Kč .

Pro účast na Haficrossu je potřeba dodržet několik následujících pravidel.

Závodník je starší 18 let. Osoby mladší 15 let se HAFICROSSU můžou účastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Osoby starší 15 let, které však nedosahují věku 18 let, se HAFICROSSU můžou účastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let, nebo s písemným souhlasem svých zákonných zástupců. Písemný souhlas musí obsahovat iniciály soutěžícího, k jakému účelu je souhlas sepsán, kdo souhlas poskytuje a v jakém vztahu je se soutěžícím. Podpis na písemném souhlasu je notářsky či na check pointu České Pošty ověřený. Zákonný zástupce nebo rodič na sebe bere plnou zodpovědnost za nezletilého.

Pes který startuje musí být starší 18 měsíců a mít platné očkování proti vzteklině.

Pes nebude závod absolvovat na ostnatém, škrtícím ani elektrickém obojku, nejlépe bude vybaven postrojem a klasickým obojkem pro případ, že by se během cesty postroj pokazil, může jít i na klasickém obojku .

Účastník se zavazuje být se psem po celou dobu spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu, nebo vést psa pouze na vodítku (možné je i střídání obou variant), tj. pes nemůže být v žádném případě puštěn tzv. "na volno". Délka vodítka v nataženém stavu je povolena maximálně 2 metry.

Ke zdolání trasy můžou závodníci využít jen vlastní fyzické a psychické síly. Účastník nesmí během závodu využít žádné cizí pomoci nebo dopravního prostředku např. kolo, kolečkové brusle, motocykl, auto, autobus, traktor, koně apod. Účastník se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu (viz. mapa závodu). Je zakázáno chodit mimo turistické trasy a cesty vlastnoručně značené. Účastník musí přejít přes všechna kontrolní místa závodu.

Odstoupí-li z jakéhokoliv důvodu ze závodu, je o tom povinen ihned informovat  pořadatele (telefonicky na tel. čísle uvedeném na mapě a startovací kartě nebo osobně v místě startu/cíle).

Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat účastníka, který poruší jakoukoliv, výše uvedenou, povinnost. Diskvalifikován bude dále účastník, který závod nedokončí v časovém limitu nebo neprojde všemi kontrolními body, či nedorazí do cíle a neabsolvuje závod dle pravidel. Časový limit pro závod je návrat do 11 hodiny.

Za samozřejmost považujeme sbírání exkrementů po svém psovi, a to podél celé trasy. Jen v případě, že po nás nezůstane nepořádek získáme povolení na příští závod.

Povinnou výbavu pro účast na závodu tvoří: mobilní telefon, osobní doklady, karta pojištěnce.

Mapa trati bude zveřejněná týden před závodem.

Průběh závodu:

  • Startovací okno bude otevřené od 8:00 do 9:00 hodin. Ke startovacímu okénku můžete dojít kdykoliv v době, kdy bude otevřené. Tam dostanete mapku, kartu účastníka a další instrukce.
  • Startovací okno bude otevřené v areálu, v místě konání Hafiády jako takové. U vstupu Vás nasměrujeme, je třeba hned říct, že jdete na Haficross.
  • Prezence - Závodníci obdrží mapu závodu velikosti A4 a startovací kartu.
  • Kontrolní body - na trati bude minimálně jeden.
  • Výsledky budou vyhlášeny v místě konání Hafiády ve 12 hodin.