Haficross 2024

Haficross 2024

 O pohár starosty Bystřice

Hlavním účelem tohoto běhu je rozhýbat se po ránu, proběhnout, nebo i projít, a také podpořit útulky. Místo startu i další podmínky budou ještě upřesněny.

Startovné pro účast v Haficrossu v plné výši poputuje k některé organizaci pečující o opuštěná zvířátka, a bude činit 300 Kč .

Kdo s Haficrossařů se chce zúčastnit i zábavných soutěží během dne ten za platbu 300,- Kč na Haficross získává automaticky účast na Hafiádě  jako zábavném dnů.

Je třeba jen vyplnit  dvě přihlášky, jednu na Haficross a jednu na  zábavný den, tzn. přihláška Hafiáda. Do poznámek u platby v bance  pak napíšete poznámku: Haficross + Hafiáda.


Pro účast na Haficrossu je potřeba dodržet několik následujících pravidel.


Závodník je starší 18 let. Osoby mladší 15 let se HAFICROSSU můžou účastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Osoby starší 15 let, které však nedosahují věku 18 let, se HAFICROSSU můžou účastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let, nebo s písemným souhlasem svých zákonných zástupců. Písemný souhlas musí obsahovat iniciály soutěžícího, k jakému účelu je souhlas sepsán, kdo souhlas poskytuje a v jakém vztahu je se soutěžícím. Podpis na písemném souhlasu je notářsky či na check pointu České Pošty ověřený. Zákonný zástupce nebo rodič na sebe bere plnou zodpovědnost za nezletilého.

 

Pes který startuje musí být starší 18 měsíců a mít platné očkování proti vzteklině.


Pes nebude závod absolvovat na ostnatém, škrtícím ani elektrickém obojku, nejlépe bude vybaven postrojem a klasickým obojkem pro případ, že by se během cesty postroj pokazil, může jít i na klasickém obojku .


Účastník se zavazuje být se psem po celou dobu spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu, nebo vést psa pouze na vodítku (možné je i střídání obou variant), tj. pes nemůže být v žádném případě puštěn tzv. "na volno". Délka vodítka v nataženém stavu je povolena maximálně 2 metry.

Ke zdolání trasy můžou závodníci využít jen vlastní fyzické a psychické síly. Účastník nesmí během závodu využít žádné cizí pomoci nebo dopravního prostředku např. kolo, kolečkové brusle, motocykl, auto, autobus, traktor, koně apod. Účastník se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu (viz. mapa závodu). Je zakázáno chodit mimo turistické trasy a cesty vlastnoručně značené. Účastník musí přejít přes všechna kontrolní místa závodu.

Odstoupí-li z jakéhokoliv důvodu ze závodu, je o tom povinen ihned informovat pořadatele (telefonicky na tel. čísle uvedeném na mapě a startovací kartě nebo osobně v místě startu/cíle).

Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat účastníka, který poruší jakoukoliv, výše uvedenou, povinnost. Diskvalifikován bude dále účastník, který závod nedokončí v časovém limitu nebo neprojde všemi kontrolními body, či nedorazí do cíle a neabsolvuje závod dle pravidel. Časový limit pro závod je návrat do 11 hodiny.

Za samozřejmost považujeme sbírání exkrementů po svém psovi, a to podél celé trasy. Jen v případě, že po nás nezůstane nepořádek získáme povolení na příští závod.

Povinnou výbavu pro účast na závodu tvoří: mobilní telefon, osobní doklady, karta pojištěnce.

Mapa trati bude zveřejněná týden před závodem.

 

Průběh závodu:

Startovací okno bude otevřené od 8:00 do 9:00 hodin. Ke startovacímu okénku můžete dojít kdykoliv v době, kdy bude otevřené. Tam dostanete mapku, kartu účastníka a další instrukce.

Startovací okno bude otevřené v areálu, v místě konání Hafiády jako takové. U vstupu Vás nasměrujeme, je třeba hned říct, že jdete na Haficross.

Prezence - Závodníci obdrží mapu závodu velikosti A4 a startovací kartu.

Kontrolní body - na trati bude minimálně jeden.

Výsledky budou vyhlášeny v místě konání Hafiády ve 12 hodin.