Program

Na co se letos můžeme těšit!?

POZOR!!!!

Haficross  se v roce  2022 opět konat bude!!!!!!

   Pravidla pro Haficross

1)Závodník je starší 18 let. Osoby mladší 15 let se HAFICROSSU můžou účastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Osoby starší 15 let, které však nedosahují věku 18 let, se HAFICROSSU můžou účastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let, nebo s písemným souhlasem svých zákonných zástupců. Písemný souhlas musí obsahovat iniciály soutěžícího, k jakému účelu je souhlas sepsán, kdo souhlas poskytuje a v jakém vztahu je se soutěžícím. Podpis na písemném souhlasu je notářsky či na check pointu České Pošty ověřený. Zákonný zástupce nebo rodič na sebe bere plnou zodpovědnost za nezletilého.Pes který startuje musí být starší 1 roku a mít platné očkování proti vzteklině

  1. Startovací okno na méně obtížnou trať bude otevřené od 8-9 hodin, pro trať s vyšší obtížnosti bude otevřené od 9:00 do 10:00 hodin.

    2.Ke startovacímu okénku můžete dojít kdykoliv v době, kdy bude otevřené. Tam dostanete mapku, kartu účastníka a další instrukce.

  2. Startovací okna budou otevřená v areálu  , v místě konání Hafiády jako takové. U vstupu vás nasměrujeme, je třeba hned říct, že jdete na Haficross.

3)  Pes který startuje musí být starší 1 roku a mít platné očkování proti vzteklině

4)  Prezence - Závodníci obdrží mapu závodu velikosti A4 a startovací kartu.

5)  Kontrolní body :na každé z uvedených tratí bude minimálně 1 kontrolní bod.

6)  Povinná výbava : Mobilní telefon, osobní doklady, karta pojištěnce.

7) Výsledky budou vyhlášeny v místě konání Hafiády ve 14 hodin.

8) Pes nebude závod absolvovat na ostnatém, škrtícím ani elektrickém obojku, nejlépe bude vybaven postrojem a klasickým obojkem pro případ, že by se během cesty postroj pokazil; Může jít i na klasickém obojku .

9Účastník se zavazuje být se Psem po celou dobu spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu, nebo vést Psa pouze na vodítku (možné je i střídání obou variant), tj. Pes nemůže být v žádném případě puštěn tzv. "na volno"; délka vodítka v nataženém stavu je povolena maximálně 2 metry.

    10) Ke zdolání trasy může využít jen vlastní fyzické a psychické síly. Účastník nesmí během závodu využít žádné cizí pomoci nebo dopravního prostředku např. kolo, kolečkové brusle, motocykl, auto, autobus, traktor, koně apod. Účastník se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu (viz. mapa závodu); je zakázáno chodit mimo turistické trasy a cesty vlastnoručně značené. Účastník musí přejít přes všechna kontrolní místa závodu.

    11). Odstoupí-li z jakéhokoliv důvodu ze závodu, je o tom povinen ihned informovat Pořadatele (telefonicky na tel. čísle uvedeném na mapě a startovací kartě nebo osobně v místě startu / cíle).

    12). Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat účastníka, který poruší jakoukoliv, výše uvedenou, povinnost; diskvalifikován bude dále účastník, který závod nedokončí v časovém limitu nebo neprojde všemi kontrolními body, či nedorazí do cíle a neabsolvuje závod dle pravidel. Časový limit pro oba závody je návrat do 13 hodiny.

Mapky obou tratí budou zveřejněny týden před závodem.

Za samozřejmost považujeme sbírání exkrementů po svém psovi, a to podél celé trasy. Jen v případě, že po nás nezůstane nepořádek získáme povolení  na příští závod.


Soutěže

Hlavní soutěže

1) Dětská soutěž v poslušnosti psů  (účastníky budou děti do 15 let)

a) 0-6 let

b) 7-10 let

c) 11-13 let

d) 14-15 let

2) Soutěž "O nejvořiškovatějšího voříška"

a) Psi i fenky malé (do 40 cm)

b) Psi i fenky střední a velké (nad 40 cm)

3) TOP čistokrevňák (není třeba prokazování čistokrevnosti)

a) Psi i fenky malé (do 40 cm)

b) Psi i fenky velké (nad 40 cm)

4) Freestyle - cokoli váš pejsek dokáže (triky, zvlášnosti apod.)

5) Karneval (pániček s pejskem musí tvořit tématický celek)

6) Moje poslušná smečka (smečku tvoří nejméně 2 psi)

7) Nejmilejší štěně Hafiády -  hlasuje publikum

8) Moderní  Hafiboj ( 5 disciplín)

9) Soutěž o pohár Grand Prix Hafiáda 2022

10) Miss / Mister sympatie 2022 - hlasuje publikum

11)  Fešný/á   senior/ka - soutěžní kruh pro psy bez rozdílu pohlaví i velikosti nad 9 let věku

12) Hafhandling - Soutěž ve vystavování psů pro děti. Soutěž proběhne ve výstavním kruhu. Hodnotit se bude především spolupráce a vztah dítěte a psa. Dále je dobré, aby účastníci znali základní výstavní figury, které bývají používány na oficiálních výstavách, jako trojúhelník, "téčko", "elko" a uměli pejska postavit do výstavního postoje. (Před zahájením soutěže bude ukázka těchto figur.)

Součástí handlingu je také znalost základních informací o vystavovaném plemeni a psech obecně, např. do jaké FCI skupiny patří, k čemu se dané plemeno využívá, jaké má barevné varianty nebo třeba kolik má pes zubů. Nejedná se samozřejmě o vědomostní soutěž, když něco nebudete vědět, nic se neděje .

Celkový vítěz, který za celou dobu Hafiády získá nejvíce bodů  obdrží  tilul   Grand Prix Hafiáda 2022-  a  čeká na něj  krásný pohár věnovaný starostou obce Bystřice.                                   

SOUTĚŽE  MODERNÍHO HAFIBOJE

Pravidla se dozvíte před závodem. Jediné, co smíme prozradit je to, že nebude u soutěží docházet k trápení psa ani psovoda. Může se zúčastnit každý tým. Můžeme vám však prozradit název našich soutěži, ať můžete nechat pracovat svou fantazii. Jsou jimi :

1)  Jízda králů

2) Lovím, lovíš , lovíme

3) Stezka nástrah

4) Čmuchám dobře, čmuchám rád

5) Vajíčko, můj pes a já

Kdo se účastnil předešlých ročníků, ten některé soutěže zná. 

Pro Moderní Hafiboj jsme nuceni omezit počet starujících. Přihlášky do Moderního Hafibuje budou akceptovány  v pořadí podle data zaplacení startovného. Děkujeme za pochopení!

Doplňkové soutěže

1) Soutěž pro děti v kreslení pejska ("můj vysněný pes")

a) do 6 let

b) 7-10 let

c) 11-15 let


Účastnit se můžete jen vybraných soutěží, anebo klidně i všech, pokud to paniček i pes zvládnou. Prosíme, abyste pečlivě zvážili možnosti svého psa,a nepřetěžovali svého psího kamaráda jen proto, že se vy chcete nějaké soutěže zúčastnit. Vy svého psa znáte nejlépe, a proto sledujte, zda už není příliš unaven.Všichni se bavíme rádi, ale PES a jeho zdraví  je u nás vždy na 1. místě!

Doprovodný program - podle   toho, kdo  bude ochoten ukázat své úmění!

Ukázky psích sportů:

1) ?

2) Dogfrisbee

3) Nosework

4) Dogdancing

5) Ukázka umění asistenčního psa

6) Treibball

a mnohé  jiné...

Rozhovory se zajímavými lidmi ze světa kolem psů.

Ukázky a praktické předvedení Canisterapie .

Výstava vítězných fotografií z naší FOTOSOUTĚŽE - Galerie pod Střechou

Bohatý bufet! :-)